V nadaljevanju bom podal moje videnje teka oziroma bolj hoje na letošnjem 100UTVV. Naj naprej opozorim, da je besedilo...